UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ – U BAŠKY VODY CZ

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ – U BAŠKY VODY CZ
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ – U BAŠKY VODY CZ
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ – U BAŠKY VODY CZ
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ – U BAŠKY VODY CZ
UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ – U BAŠKY VODY CZ

V malebném prostředí v podbeskydí v 1 patře rodinného domu nabízíme našim hostům ubytování ve 4 luxusních pokojích s možností snídaně či polopenze.

Check-in: 14:00 / Check-out: 11:00

Je zajištěn:

VYBAVENÍ POKOJE A2

Není k dispozici

VYBAVENÍ POKOJE A3

Stylový pokoj s vlastní moderní koupelnou pro 2 osoby.

Vybavení pokoje: WI-FI, televize, varná konvice, fén, přezůvky, sklenice na vodu, čaj, káva a lžičky.
Vybavení koupelny: WC a sprchový kout, ručníky, šampón, mýdlo.

Možnost přistýlky či postýlky. Pokoj je také možno využít v dispozici 1+1. Jedna ložnice, 2 lůžka s možností přistýlky či postýlky + druhá ložnice, 2 lůžka s možností přistýlky či postýlky. (A3 + A5)

VYBAVENÍ POKOJE A4

Stylový pokoj s vlastní moderní koupelnou pro 4 osoby.

Vybavení pokoje: WI-FI, televize, varná konvice, fén, přezůvky, sklenice na vodu, čaj, káva a lžičky.
Vybavení koupelny: WC a rohová vana, ručníky, šampón, mýdlo.

Možnost přistýlky či postýlky. Pokoj je také možno využít v dispozici 1+1. Jedna ložnice, 4 lůžka s možností přistýlky či postýlky + druhá ložnice, 2 lůžka s možností přistýlky či postýlky.

VYBAVENÍ POKOJE A5

Stylový pokoj s vlastní moderní koupelnou pro 2 osoby.

Vybavení pokoje: WI-FI, televize, varná konvice, fén, přezůvky, sklenice na vodu, čaj, káva a lžičky.
Vybavení koupelny: WC a rohová vana, ručníky, šampón, mýdlo.

Možnost přistýlky či postýlky. Pokoj je také možno využít v dispozici 1+1. Jedna ložnice, 2 lůžka s možností přistýlky či postýlky + druhá ložnice, 4 lůžka s možností přistýlky či postýlky (A5 + A4) nebo v dispozici jedna ložnice 2 lůžka s možností přistýlky či postýlky + druhá ložnice 2 lůžka s možností přistýlky či postýlky. (A5+A3)

Ceny:

lůžko: 850,-/os/noc
přistýlka: 500,-/os/noc
postýlka: 300,-/dítě/noc
pejsek: pouze po předchozí dohodě s personálem, při objednání pobytu 300,-/pejsek/noc
snídaně: 110/os
dětská snídaně: 68,-/dítě
večeře: 140/os
dětská večeře: 90,-/dítě

snídaně i večeře obsahují: hlavní chod dle nabídky, studené, teplé nápoje, pečivo, dezert

Pro objednání, rezervaci či dotazy volte telefon či email:

tel: 732 487 862
mail: monfi.eu@seznam.cz
www.ubytovanivsoukromiubaskyvodycz.cz

Kontakty a informace:

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ u Bašky Vody cz.
adresa provozovny: Baška 538, 73901 Baška
IČO provozovny: 1012076717
Provozovatel: Petr Zvonek
IČO: 65176855
odpovědná osoba: Petr Zvonek
zástupce pro komunikaci se zákazníkem a objednávky pobytu: Zavadilová Monika
kontaktní osoba: Zavadilová Monika
tel. kontakt : 732 487 862
mail: monfi.eu@seznam.cz
www.ubytovanivsoukromiubaskyvodycz.cz/

Provozní doba:

Po telefonické dohodě.

Doba pro objednávku či rezervaci:

Nepřetržitě.

PROVOZNÍ ŘÁD

Stravování

Podávání snídaně od 8.00 - 9.00
Snídaně je podávána formou snídaňového menu. (objednanou snídani lze stornovat do 21.00 předchozího dne)

Podávání večeře od 18.00 - 20.00
Večeře podáváme formou menu. (večeři lze stornovat do 12.00 daného dne)
Vynášení jídla z restaurace je zakázáno a je považováno za krádež.

Diety

Dietní pokrmy připravujeme jen po dohodě s klientem.

Za děti do 18 let, které mají jakoukoli dietu ručí rodiče.

Seznam alergenů

Hosté jsou informováni o složení pokrmů. Seznam alergenů je hostům k dispozici u personálu.

Základní informace

Parkování u ubytovacího zařízení je pro ubytované hosty ZDARMA.
Možnost platit platební kartou.

Úhrady v CZK.

Stravenky bereme pouze Gastro pas.

Celou částku za ubytování a další poskytované služby, je host povinen zaplatit dle ceny v souladu s platným ceníkem již při příjezdu, není-li dohodnuto jinak. Účet je splatný při předložení. V případě zkrácení pobytu Provozovatel nevrací finanční rozdíl.
Ubytování je také možno platit na Fakturu. Faktura však musí být uhrazena před příjezdem.
Vratná záloha za čip 1000,-Kč, (úhrada zálohy při převzetí čipu)
Za ztrátu čipu k bráně je účtován poplatek 1000,-Kč.
Check-in (příjezd): 14:00 / Check-out (odjezd): 11:00

Informace k ubytování

Na pokojích je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.
Pokoje jsou NEKUŘÁCKÉ. Týká se to oken, i balkónů. Hosté mohou kouřit jen ve venkovní vyhrazené části u domu.
Žehlení: žehličku lze zapůjčit včetně žehlicího prkna – žehlit se smí pouze na místě stanoveném personálem. Žehlení na pokojích je zakázáno!
Pro pobyt, doporučujeme hostům vzít vlastní domácí obuv.
Používání vlastních elektrických spotřebičů je zakázáno pod pokutou 50.000,-Kč (vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíječky na mobil a notebook, pokud jsou používány za přítomnosti hosta na pokoji).
Pokoje mohou užívat pouze ubytovaní hosté.
Pro případ prodloužení pobytu ubytovaného hosta má provozovatel právo nabídnout hostovi jiný pokoj podobného charakteru oproti tomu, ve kterém byl ubytován.

Provozovatel je povinen ubytovat jen řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host, ihned po příchodu platný průkaz totožnosti.
Provozovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od původně nabídnutého pokoje.
Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Host se odhlásí z ubytování nejpozději do 11.00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj opustit, vrátit klíče a odhlásit se na recepci. Neučiní-li tak, provozovatel je oprávněn účtovat mu pobyt za každý další den. V případě, že má provozovatel pokoj již dříve rezervovaný a host neposlechne výzvy pokoj opustit, nebo není v objektu přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo za účasti tří členné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si pokoj rezervoval.
Host je povinen po odchodu z pokoje vždy zhasnout světla, vypnout TV, uzavřít vodovodní uzávěry, uzamknout dveře.
Provozovatel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány pracovníkovi ubytovacího zařízení za účelem úschovy v trezoru a pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka ubytovacího zařízení. Právo na náhradu škody musí být uplatněno okamžitě, bez zbytečného odkladu. Upozorňujeme, že věci uložené do trezoru vydáme jen uložiteli, po identifikaci uložitele.

Úklid pokoje – každý den. Ručníky měníme každý třetí den. Vyměníme jen ty, které necháte ležet na zemi.

U delšího ubytování, výměna povlečení co 14 dní.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji či v jiném prostoru ubytovacího zařízení.

V době od 22.00 – 7.00 host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní ubytované hosty.

V případě, že ubytovaný host i přes výstrahu porušuje dobré mravy, je nadměrně opilý a chová se tak, že hrozí zničení či poškození ubytovacího zařízení, ruší ostatní ubytované hosty, nebo porušuje tento ubytovací řád, může provozovatel i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit a ubytování zrušit před uplynutím ubytovací doby bez náhrady.

Storno podmínky

Změna termínu bez poplatku je možná nejpozději 14 dní před realizací pobytu, při pozdějších změnách storno ve výši plné úhrady za pobyt. Změnu rezervace lze provést pouze 1x.

Odpovědnost za škodu

V případě poškození či zničení věci, je objednateli či zákazníkovi, který škodu způsobil, vyúčtována náhrada škody ve výši skutečně vynaložených nákladů na opravu či výměnu. Provozovatel může po hostovi, který škodu způsobil požadovat složení zálohy na odstranění poškození, opravu či v případě neopravitelného – výměnu poškozeného zařízení a host je povinen požadovanou částku složit bez prodlení. Provozovatel je povinen do 5 dnů po realizaci opravy, či výměny poškozeného zařízení vyúčtovat klientovi přeplatek či nedoplatek. V případě nedoplatku, je host povinen uhradit požadovaný nedoplatek do 5 pracovních dnů od přijetí výzvy k úhradě. Host je povinen provozovateli sdělit způsob komunikace, která mu bude vyhovovat, pro dořešení události. Tím je myšleno: tel, mail, adresu pro zaslání písemnosti, atd..

Hosté jsou povinni dodržovat noční klid.

Upozornění

Konzumace vlastních potravin a nápojů je v areálu ubytovacího zařízení zakázána.

Reklamace

Případné reklamace řešte bez prodlení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Případné stížnosti hostů přijímá recepce okamžitě. Pokud se klient nedomnívá, že recepce vyřešila problém adekvátně, klient je povinen sepsat písemnou zprávu, kterou předá na recepci. Písemné zprávy vyřeší Provozovatel. Případné podněty ke zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá rovněž recepce a vyhodnocuje Provozovatel.

Informace pro zahraniční klientelu

Jsme připraveni na hosty mluvící AJ v rozsahu: jsou přeloženy pokyny, základní informace, provozní podmínky, snídaňové menu, menu. Část našeho personálu hovoří AJ. Je ideální pokud před pobytem hosté předají na recepci aktivní tel. kontakt na překladatele, který bude zajišťovat překlad komunikace mezi zákazníkem a AJ nehovořícím personálem.
Z hosty mluvícími PL, RUS, se domluvíme bez problémů.
Ostatní zahraniční hosté mluvící jinak než PL, RUS, jsou povinni si zajistit překladatele, seznámit se a dodržovat pokyny a provozní řád. Před zahájením pobytu je nutno předat personálu aktivní tel. kontakt na překladatele, který bude zajišťovat překlad komunikace mezi zákazníkem a personálem.

Hosté jsou povinni se s podmínkami a informacemi seznámit před pobytem v Našem zařízení.
Vstupem do objektu ubytovacího zařízení vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním provozních pokynů.
Provozní pokyny: